Saturday, February 04, 2023

NEWS

የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደር ሰራተኞች ሴቶች ፎረም በሶስት ዩኒቨርሲቲዎች የልምድ ልውውጥ አካሄደ፡፡

ታህሳስ 26/2015 ዓ.ም የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬትየመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደር ሰራተኞች ሴቶች ፎረም ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችል ተሞክሮ ለመውስድ በደብረ ማርቆስ፣ኢንጅባራና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲዎች ከታህሳስ10/ 2015 ዓ.ም ጀምሮ የልምድ ልውውጥ አካሂዶ ተመልሷል የዩኒቨርሲቲው የአስተዳደር ሰራተኞች ሴቶች ፎረም ሰብሳቢ ወ/ሮ ሰብለወርቅ አበበ እንዳሉትም በተገኘው ተሞክሮ መሰረት የሴቶችን ተጠቃሚነትና ተሳታፊነት ከሚመለከታቸው ሃላፊዎች ጋር በመሆን ለማረጋጥ እንደሚሰራ ጠቁመዋል፡፡የመቅደላ አምባ […]

Reserch and Community Service News

የአቅመ ደካሞችን ቤት ለማደስ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መጀመሩን የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት አስታወቀ፡፡

ታህሳስ /2015 የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት የአቅመ ደካሞችን ቤት የማደስ ስራው መነሻም ከዩኒቨርሲቲዎች ተልዕኮዎች ውስጥ አንዱ የማህበረሰብ አገልግሎት መስጠት በመሆኑ ድሆችን በመለየት ቤታቸው እንድታደስ ከትምህርት ሚኒስቴር በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት፤በዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ አመራሮች አነሳሽነት ስራው መጀመሩን የዩኒቨርሲቲው የማህበረሰብ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ መሰረት አበበ አስታውቀዋል፡፡ቤቶችን የማድስ ስራው በጊምባና በመካነሰላም ከተማ አስተዳደሮች የሚካሄድ ሲሆን ከሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ጋር በመሆን […]

Graduation News

የመቅደላ አምባ ዪኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ተማሪዎቹን አስመረቀ፡፡

ነሃሴ 22 /2014 ዓ.ም የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬትየመቅደላ አምባ ዪኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዙር ተማሪዎቹን በመደበኛው መርሀ ግብር በሁለት የትምህርት መስኮች (ኮምፒዩተር ሳይንስና ጅኦሎጂ) 73 ተማሪዎችን እንድሁም በተከታታይ (ቅዳሜና እሁድ) መርሀ ግብር 21 ተማሪዎችን እና በ HDP ፕሮግራም 31 የዩኒቨርሲቲው መምህራንን ነሀሴ 21/2014 ዓ.ም በዋናው ካምፓስ ቱሉ አውሊያ እንድሁም ነሀሴ 22/2014 ዓ.ም በመካነሰላም ካምፓስ በተከታታይ […]